ACAV 2024 – Ancheta asupra Calității Vieții

ACAV 2024 – Ancheta asupra Calității Vieții

În perioada 15 martie- 15 aprilie 2024 se desfășoară colectarea datelor pentru „Ancheta asupra Calității Vieții”, care are ca obiectiv principal producerea de date statistice detaliate necesare pentru caracterizarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei.

Această cercetare statistică prevăzută în Programul Statistic Național Anual, aprobat prin Hotărâre de Guvern, se realizează prin colectarea unor informaţii referitoare la diferite aspecte sociale: condiţii de locuit, starea de sănătate, educaţie, ocuparea forţei de muncă, dotarea locuinţei cu diferite facilităţi şi bunuri de folosinţă îndelungată etc.

În perioada mai sus menționată, aproximativ 11.880 de gospodării din toate judeţele ţării vor fi contactate de reprezentanți ai Institutului Național de Statistică (INS).

În conformitate cu actele normative în vigoare, informaţiile furnizate de respondenți vor fi tratate în regim de confidențialitate pe întregul flux de colectare, procesare, stocare, diseminare şi vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice.

Rezultatele obținute în cadrul acestei cercetări stau la baza publicațiilor „Condițiile de viață ale populației din România în anul…” și „Dimensiuni ale incluziunii sociale în România în anul…”, publicații disponibile gratuit spre consultare și descărcare pe site-ul INS (www.insse.ro).

Mai multe informații regăsiți în pliantul atașat.  – Pliant ACAV 2024 

Lasă un răspuns