Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

Conform cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), și care se vor aplica începând cu 25 mai 2018, Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană din gospodărie. Scopul colectării datelor este statistic și de cercetare științifică. Datele solicitate sunt necesare pentru obținerea de informații statistice oficiale, agregate, cu mențiunea că, în cazul în care chestionarul conține pe lângă subiecte obligatorii și subiecte opționale, obligația dvs. de a răspunde se referă numai la subiectele obligatorii. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Institutul Național de Statistică cu scopul realizării obligației ce îi revine în calitate de principal producător de statistici oficiale și de coordonator al Sistemului statistic național. Datele furnizate de dvs. în conformitate cu legislația statistică în vigoare sunt supuse prelucrării și diseminării acestora în formă agregată, formă care nu permite ulterior identificarea persoanei.

În temeiul Regulamentului general privind protecția datelor, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
  • dreptul la restricționarea prelucrării;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul la opoziție;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de a vă adresa justiției

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru a afla mai multe detalii legate de protecția datelor vă puteți adresa Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti la adresa de e-mail: tele@bucuresti.insse.ro