Integritate institutionala

1. Codul de conduită etică și profesională a personalului din cadrul DRSMB


2. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit la nivelul DRSMB, potrivit Legii nr. 251/2004


3. Mecanismul de raportare a încălcărilor legii


4. Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională, a DRSMB


5. Planul de integritate al instituţiei


6. Raportul narativ privind stadiul implementării SNA 2021-2025, în DRSMB


7. Situaţia incidentelor de integritate, la nivelul DRSMB


8. Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante