Oportunităţi de angajare

DRSMB angajează pe bază de contract operatori statistici în vederea realizării unor cercetări statistice în gospodăriile populaţiei, conform legii 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.

Cerinţe: studii medii, cunoştinţe utilizare tabletă, disponibilitate pentru muncă de teren.

Pentru relaţii: Serviciul Anchete în Gospodării, telefon 0745.087.740 / 021.305.66.61, email tele@bucuresti.insse.ro

sursa foto: pixabay.com


La data de 24.04.2024, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional Principal din cadrul Serviciului Anchete în Gospodării.


La data de 15.12.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat următor a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în limita funcţiilor rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.


La data de 16.11.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat următor a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în limita funcţiilor rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.


La data de 23.10.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, pe perioada determinata, functia de Referent IA, pentru realizarea Anchetei Structurale in Agricultura, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.


La data de 14.09.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie vacante, pe perioada determinata, functia de Expert IA, pentru realizarea Anchetei Structurale in Agricultura, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.

______________________________________

La data de 14.06.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Inspector, clasa I, grad superior, Serviciu Exploatare Aplicații IT și Administrare Baze de Date – 337005
 2. Consilier, clasa I, grad superior, Serviciu Statistica Indicatorilor pe Tremen Scurt din Comerț – 337003
 3. Inspector, clasa I, grad superior, Serviciu Statistică Socială, Demografie și Piața Muncii – 337017
 4. Inspector, clasa I, grad superior, Serviciu Statistica Sectorului Administrației Publice, Învățământ, Sănătate, Cercetare Științifică și Cultură – 337066

______________________________________

La data de 16.05.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Inspector, clasa I, grad asistent, Compartiment Inspire – 337053
 2. Inspector, clasa I, grad asistent, Compartiment Inspire – 337087
 3. Inspector, clasa I, grad asistent, Serviciu Statistica Serviciilor către Populaţie – 337086

______________________________________

La data de 09.05.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Funcțiile publice scoase la concurs:

 1. Inspector, clasa I, grad principal, Compartiment Inspire – 337060
 2. Inspector, clasa I, grad principal, Compartiment Inspire – 337064
 3. Inspector, clasa I, grad principal, Serviciul Infrastructură Statistică, Agricultură și Evaluarea Calității Statisticilor de Întreprindere – 337025
 4. Consilier, clasa I, grad principal, Serviciul Statistica Industrie Extractivă, Energetică, Metalurgie, Construcții de Mașini și Chimie – 337109

______________________________________

La data de 02.05.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Funcțiile publice scoase la concurs:

 1. Expert, clasa I, grad superior, Compartiment Inspire – 337072
 2. Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Inspire – 337020
 3. Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Inspire – 337032
 4. Inspector, clasa I, grad superior, Compartiment Inspire – 337033
 5. Consilier, clasa I, grad superior, Compartiment Inspire – 337075
 6. Consilier, clasa I, grad superior, Serviciu Infrastructură Statistică, Agricultură şi Evaluarea Calităţii Statisticilor de Intreprindere – 337047
 7. Inspector, clasa I, grad superior, Serviciu Statistica Serviciilor către Populaţie – 337068
 8. Consilier, clasa I, grad superior, Compartiment Inspire – 337051

______________________________________

La data de 25.04.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat următor a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în limita funcţiilor rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

______________________________________

La data de 29.03.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, Șef ServiciuServiciul Statistica Construcţiilor si Investiţiilor,  în baza Art. 618  alin. (3) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

______________________________________

La data de 15.03.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, Șef Serviciu – Serviciul Statistica Industrie Alimentară, Textilă și Societatea Informațională,  în baza Art. 618  alin. (3) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

________________________________________________

La data de 01.03.2023, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, Șef ServiciuServiciul Statistica Indicatorilor pe Termen Scurt din Comerț,  în baza Art. 618  alin. (3) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

_____________________________________

La data de 28.11.2022, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat următor a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

_____________________________________

La data de 30.06.2022, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 13 posturi, funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată.

_____________________________________

La data de 20.04.2022, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 13 posturi, funcții contractuale vacante de execuție, pe perioadă determinată, în vederea efectuării activităţilor privind Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021.

_____________________________________

La data de 31.03.2022, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant personal contractual pe perioadă nedeterminată, de Șofer I, în cadrul Serviciului Gestionare Resurse și Servicii Generale.

_____________________________________

La data de 09.02.2022, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 15 posturi, funcții contractuale vacante de execuție, pe perioadă determinată, în vederea efectuării activităţilor privind Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021.

_____________________________________

La data de 10.01.2022, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 15 posturi, funcții contractuale vacante de execuție, pe perioadă determinată, în vederea efectuării activităţilor privind Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor 2021.

_____________________________________

La data de 06.12.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs/examen de promovare în clasă a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

_____________________________________

La data de 08.12.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 17 posturi, funcții contractuale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021, pe perioadă determinată, respectiv decembrie 2021-31.07.2022.

_____________________________________

La data de 06.12.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.

_____________________________________

La data de 01.11.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 20 posturi, funcții contractuale, pe perioadă determinată.

_____________________________________

La data de 21.09.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 9 posturi, funcții contractuale, pe perioadă determinată.

_____________________________________

 

La data de 20.09.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 17 posturi, funcții contractuale, pe perioadă determinată.

__________________________________

La data de 16.06.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 10 posturi, funcții contractuale, pe perioadă determinată până la 30.11.2023.


La data de 06.05.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 17 posturi, funcții contractuale, pe perioadă determinată până la 30.11.2023.

 


La data de 29.03.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs de ocupare a 9 posturi, funcții contractuale, pe perioadă determinată până la 30.11.2023.