PIB


                                                           

                                                     -milioane lei  preţuri curente-

 Zona Anul 2020
Regiunea Bucureşti-Ilfov 294820,0
Municipiul Bucureşti 265498,8
Notă: datele au fost calculate conform principiilor metodologice ale Sistemului European de Conturi 2010.