Populaţia

 


NOTĂ: 

Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenia română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuinţa principală, trecută în cartea de identitate, aşa cum este luată în evidenţa organelor administrative ale statului. Datele statistice privind populația după domiciliu sunt revizuite conform politicii de revizuire a datelor, având caracter provizoriu/definitiv/revizuit (https://insse.ro/cms/ro/content/politica-de-revizuire).

_____________________________________________________________________________________________________