Publicații statistice


„Anuarul Statistic al Municipiului București” împreună cu „Anuarul Statistic al Regiunii Bucuresti Ilfov” conţin alături de datele statistice propriu-zise, o serie de elemente de metodologie menite să asigure interpretarea corectă a conținutului indicatorilor prezentați, informații care relevă statistica populației ca număr, caracteristici demografice, elemente economice de la industrie și agricultură la servicii, statistici privind Produsul Intern Brut, sănătate și educație, ş.a
Arhivă anuare

Buletinul Statistic Lunar al Municipiului București   

Publicaţie periodică de referinţă, care oferă utilizatorilor informaţii statistice lunare şi trimestriale privind principalele domenii de activitate: industrie, construcții; comerţ internaţional cu bunuri; turism; forța de muncă; indicatori sociali și mișcarea naturală a populației.

 


 

Documentarele statistice ale sectoarelor  Municipiului București

Publicaţii cu periodicitate anuală, care expun principalele date statistice recente, la nivelul sectoarelor administrative ale capitalei: populație, mișcare naturală, pensionari, șomeri, activitatea unităților locale, activitate turistică, etc

 


 

Denumirea publicaţiei  Periodicitate Preţ*
Starea Economico-Socială ANUAL 30 RON
Ce este statistica? ANUAL gratuit
Scurt istoric ANUAL gratuit
Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie – pliant ANUAL gratuit
Locuinţe terminate în Municipiul Bucureşti TRIMESTRIAL  gratuit
Populaţia după domiciliu din Municipiul Bucureşti ANUAL gratuit
Activitatea turistică din Municipiul Bucureşti TRIMESTRIAL gratuit
Şomeri înregistraţi şi rata şomajului în Municipiul Bucureşti TRIMESTRIAL gratuit
Pensionari şi pensia medie în Municipiul Bucureşti  TRIMESTRIAL gratuit
* Pentru comenzi vă puteţi adresa Serviciului Statistică Regională, Sinteze, Editare, Preţuri şi Relaţii cu Publicul
   Tel: (021) 315.10.07; (021) 305.66.49; (021) 305.66.54
   Fax: (021) 315.10.07