ANUNȚ CONCURS / EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

La data de 06.12.2021, Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, în limita funcţiilor rezervate promovării cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.